Outsourcing

Outsourcing

Outsourcingem získává náš partner kvalifikované a profesionálně vyškolené obchodní reprezentanty, kteří jej  na trhu efektivně zastupují a významným způsobem šetří jeho čas a náklady.

Všichni obchodní reprezentanti našeho týmu se dlouhodobě pohybují v oblasti problematiky farmaceutických produktů a mají nemalé zkušenosti s jejich komplexní podporou a prodejem na tomto specifickém a náročném trhu. Obchodní reprezentanti procházejí pravidelným školením veškerých obchodních a prodejních dovedností s cílem v plné míře a naprosto profesionálním způsobem uspokojovat potřeby a požadavky našich partnerů.

Náš obchodní tým nabízí odbornost, kvalitu, vstřícné jednání a co nejrychlejší efekt naší činnosti na obchodních výsledcích partnerů.

Slovenské zastoupení outsourcingu – www.alfamedicalteam.com

NAŠE SPOLUPRÁCE

Transferové objednávky farmaceutických produktů vytvořené naším obchodním týmem jsou zpracovány asistentem obchodního týmu a následně vykryty přes požadovaného distributora. Spolupracujeme samozřejmě se všemi distributory v České republice. 

PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Alliance Healthcare s.r.o.
Via
Pharma s.r.o.
Pharmos,
a.s.

Prodej do lékáren

Máme bohaté zkušenosti s přímým prodejem produktových řad a jednotlivých farmaceutických produktů do veškerých lékáren, včetně lékárenských řetězců. Ve spojení s účinnou prezentací produktů se nám navzdory velice nasycenému farmaceutickému trhu daří přesvědčovat cílové skupiny o jedinečnosti a kvalitě námi nabízených produktů v jednotlivých lékárnách a tyto produkty našich partnerů také prodat. S touto aktivitou souvisí i zavádění a zkušební prodej novinek našich smluvních partnerů do lékáren k čemuž je obchodní tým naší společnosti vyškolen a má v této oblasti na lékárnách nemalé úspěchy.

Marketing v lékárnách

Prezentaci našich partnerů věnujeme maximální pozornost, neboť si plně uvědomujeme, že právě marketing je zásadním nástrojem, s jehož pomocí dokážeme motivovat cílové skupiny k nákupu námi nabízeného zboží. Nedílnou součástí naší činnosti je pravidelný rozvoz reklamních letáků, merchandising veškerých produktů, včasné řešení případných reklamací, apod..

Zajistíme na lékárnách promo akce k vašim produktům. Aktivní nabídka promotérek zvyšuje prodej na lékárnách a povědomost o vašich produktech.

Neřešte marketing svépomocí, svěřte ho týmu odborníků – ušetříte a posuneme vás opět o kousek dál..

My zajistíme

  • široký záběr distributorů
  • zajištění PR článků
  • návrh a tisk marketingových materiálů
  • realizace TV spotů

Práce promotérky

  • aktivní oslovení zákazníků
  • představení produktů
  • vyvolává zájem k nákupu
  • rozdává propagační materiály